Φάρμακο: Εμπόρευμα ή κοινωνικό αγαθό;

Γενικά οι ελλείψεις των φαρμάκων είναι συνυφασμένες με τις χώρες σε βαθιά…