Για το βιβλίο της Ντομινίκ Μανοτί, Μασσαλία 73

Κράτος, κατασταλτικοί μηχανισμοί και ακροδεξιές πρακτικές, μέσα από μια νουάρ μυθιστορία με…