Η Ευρώπη έχει ένα κλιματικό χρέος να πληρώσει στον Παγκόσμιο Νότο

Συνέντευξη με την Eva Izquierdo, Policy Officer Global Climate Justice,  European Environmental…