Ακρίβεια: Όταν η ανάπτυξη φέρνει περισσότερη φτώχεια

Η ραγδαία αύξηση των τιμών, ιδιαίτερα στην ενέργεια και τα τρόφιμα, μειώνει…