Αναμένεται νίκη των κομμάτων υπέρ της δημοκρατίας στην Ταϊλάνδη, αλλά…

Με το Pheu Thai, το μεγαλύτερο κόμμα υπέρ της δημοκρατίας, να προηγείται…