Η κοινωνική πολιτική στους δήμους: Συνέντευξη με την κοινωνική λειτουργό Ζωίτσα Παλιούδη

Οι εξελίξεις του τελευταίου καιρού και οι τραγωδίες που δημοσιοποιήθηκαν αποκαλύπτουν άλλη…