ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ project#1: Συμμετοχική Εικαστική Δράση για τη σύγχρονη στέγη

Η Συμμετοχική Εικαστική Δράση ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ project#1, θα πραγματοποιηθεί σε ισόγειο κατάστημα επί…

Το στεγαστικό πρόβλημα έχει πολιτικές και ταξικές διαστάσεις – Συνέντευξη με τον Κώστα Ξενόπουλο

Ο Κώστας Ξενόπουλος είναι επικεφαλής του αριστερού ριζοσπαστικού σχήματος στο Δήμο Θεσσαλονίκης  «Πόλη Ανάποδα».   Την συνέντευξη πήρε ο Δημήτρης Γκιβίσης