Βραζιλία: «Το βασικό σήμερα είναι η καταπολέμηση της πείνας». Συζήτηση με την Rosa Amorim, μέλος του MST και βουλευτίνα με το Κόμμα των Εργαζομένων (PT)

Σε μια συζήτηση με τον Joaquín Berriel Suárez για την Brecha, η…