Για μια ντροπή και ένα απιθί

Είμαι στο απιθί απ’ τα 18 μου. 20 χρόνια δηλαδή. Στη Φιλολογία…

Δευτέρα 26/9, στις 12:00: Συνέντευξη Παρατηρητηρίου επιθέσεων κατά των ελευθεριών στο Πανεπιστήμιο

Το Παρατηρητήριο επιθέσεων κατά των ελευθεριών στο Πανεπιστήμιο, συγκροτήθηκε από πανεπιστημιακούς και…