Πώς οι ρώσοι φιλελεύθεροι στοχοποιούν την εργατική τάξη για τον πόλεμο του Πούτιν

Πηγή: Jacobin (18.8.2022) | Μετάφραση: Κυριακή Κλοκίτη Ποιος φταίει για τον πόλεμο…