Εταιρίες όπλων και παγκόσμιες συγκρούσεις

Το κείμενο αν και γράφτηκε λίγο πριν την επέμβαση της Ρωσίας στην…