Τα Μουσεία και το παρελθόν είναι υπόθεση όλων μας

Ίσως με το νέο νομοσχέδιο Μενδώνη για τα μουσεία να δούμε «δείπνα…