Υποχρεωτική συνεπιμέλεια και (μη) δικαιοσύνη

Η ομάδα Όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια καλεί σε διαμαρτυρία στην εκδήλωση της…