ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ project#1: Συμμετοχική Εικαστική Δράση για τη σύγχρονη στέγη

Η Συμμετοχική Εικαστική Δράση ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ project#1, θα πραγματοποιηθεί σε ισόγειο κατάστημα επί…