Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απαγωγή Τούρκου πολιτικού πρόσφυγα το 2013

Στην καταδίκη της Ελλάδας, γιατί δεν διερεύνησε ως όφειλε την απαγωγή Τούρκου…