Ανταπόκριση από τη Γαλλία: «Δεν είναι απλά η αύξηση του συνταξιοδοτικού ορίου»

Στην ανταπόκριση που ακολουθεί, ο Φ.Κ. μεταφέρει το κλίμα από τους δρόμους,…